स्वत:सूचना प्रकाशन (Pro-active Disclosure) २०७५ माघ मसान्त देखि चैत्र मसान्तसम्म

ग्रामिण महिला उत्थान केन्द्रले सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) मा कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धीत विभिन्न १३ वटा शीर्षकमा सूचना सूचिकृत गरी प्रकाशन गनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम स्वत:सूचना प्रकाशन (Pro-active Disclosure) २०७५ माघ मसान्त देखि चैत्र मसान्तसम्म प्रकाशन गरेको छ ।

पुरा विवरण हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

proactive disclosure of RWDC

Comment